โปรแกรมล่าสุด

รูปภาพ โปรแกรม จำนวนคนดู
ตัวเลข - ผลหวย/หวยหุ้นย้อนหลัง 107,431
ตัวเลข - สถิติหวยย้อนหลัง 80,614
เชิงข้อมูล - ทำนายผ่านเบอร์โทรศัพท์ 5,657
คำศัพท์ - คำศัพท์ภาษาจีนจากภาพ(ตอบพินอิน) 1,509
คำศัพท์ - คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้น(ตอบพินอิน) 1,507
คำศัพท์ - คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้น(ตอบความหมาย) 1,790
โปรแกรมมิ่ง - แบบทดสอบ Freemarker Template 2,535
คิวอาร์โค๊ด - อ่าน QRCode ด้วย Web Camera 5,132
เกมส์ - เกมเป่ายิ้งฉุบ 6,505
คำศัพท์ - แบบทดสอบคำศัพท์ หมวดกีฬา(Choice) 3,607
คำศัพท์ - แบบทดสอบคำศัพท์ หมวดสัตว์ 4,018
คำศัพท์ - แบบทดสอบคำศัพท์ หมวดสัตว์(Choice) 5,694
คำศัพท์ - แบบทดสอบคำศัพท์ หมวดผลไม้ 3,261
คำศัพท์ - แบบทดสอบคำศัพท์ หมวดผลไม้(Choice) 3,272
ตัวอักษรไทย - แบบทดสอบคำที่มักเขียนผิด 3,066
ตัวอักษรไทย - แบบทดสอบเรื่องไตรยางศ์ อักษรสามหมู่ 3,740
ตัวอักษรไทย - แบบทดสอบสำนวนคำพังเพยไทย 3,886
คำราชาศัพท์ - แบบทดสอบคำราชาศัพท์(รวมทุกหมวด) 3,091
คำราชาศัพท์ - แบบทดสอบคำราชาศัพท์(หมวดเครือญาติ) 5,629
คำราชาศัพท์ - แบบทดสอบคำราชาศัพท์(หมวดของใช้) 3,310
คำราชาศัพท์ - แบบทดสอบคำราชาศัพท์(หมวดกริยา) 3,718
คำราชาศัพท์ - แบบทดสอบคำราชาศัพท์(หมวดร่างกาย) 3,086
การแปลงค่า - แบบทดสอบแปลงค่าความยาว เมตร->เซนติเมตร 4,624
การแปลงค่า - แบบทดสอบแปลงค่าความยาว เซนติเมตร->เมตร 3,976
ตัวอักษรไทย - แบบทดสอบตัวอักษรไทย(จากภาพ) 3,900
ตัวอักษรไทย - แบบทดสอบอักษรไทย(จากตัวอักษร) 3,969
คำศัพท์ - แบบทดสอบคำศัพท์ หมวดร่างกาย 4,475
บอกเวลา - แบบทดสอบบอกเวลา am/pm 7,550
บอกเวลา - แบบทดสอบบอกเวลาแบบ 24ชั่วโมง 4,212
บอกเวลา - แบบทดสอบบอกเวลา แบบไทย 4,403
การแปลงค่า - แบบทดสอบแปลงค่าน้ำหนัก กรัม-กิโลกรัม 3,033
การแปลงค่า - แบบทดสอบแปลงค่าน้ำหนัก กิโลกรัม->กรัม 3,276
คำศัพท์ - แบบทดสอบคำศัพท์ หมวดอาชีพ 3,242
คำศัพท์ - แบบทดสอบคำศัพท์ หมวดสี 3,443
การบวก - แบบทดสอบการบวก 1-9 4,066
การบวก - แบบทดสอบการบวก 1-9(Choice) 4,024
การบวก - แบบทดสอบการบวก 10-99(Choice) 4,379
การบวก - แบบทดสอบการบวก 10-99 3,943
การบวก - แบบทดสอบการบวก 100-999 4,365
การบวก - แบบทดสอบการบวก 100-999(Choice) 4,274
การคูณ - แบบทดสอบคูณ 2-999 4,345
การคูณ - แบบทดสอบคูณ 2-999(Choice) 4,143
การคูณ - แบบทดสอบการคูณ 2-99(Choice) 4,236
การคูณ - แบบทดสอบการคูณ 2-99 4,213
การคูณ - แบบทดสอบการคูณ 2-12 4,066
การคูณ - แบบทดสอบการคูณ 2-12(Choice) 3,963
การลบ - แบบทดสอบการลบ 100-999 4,068
การลบ - แบบทดสอบการลบ 100-999(Choice) 4,078
การลบ - แบบทดสอบการลบ 1-99(Choice) 4,077
การลบ - แบบทดสอบการลบ 1-99 4,305