โปรแกรมล่าสุด

รูปภาพ โปรแกรม จำนวนคนดู
ตัวเลข - ผลหวย/หวยหุ้นย้อนหลัง 94,507
ตัวเลข - สถิติหวยย้อนหลัง 72,915
เชิงข้อมูล - ทำนายผ่านเบอร์โทรศัพท์ 4,833
คำศัพท์ - คำศัพท์ภาษาจีนจากภาพ(ตอบพินอิน) 1,070
คำศัพท์ - คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้น(ตอบพินอิน) 1,028
คำศัพท์ - คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้น(ตอบความหมาย) 1,058
โปรแกรมมิ่ง - แบบทดสอบ Freemarker Template 1,792
คิวอาร์โค๊ด - อ่าน QRCode ด้วย Web Camera 4,508
เกมส์ - เกมเป่ายิ้งฉุบ 5,989
คำศัพท์ - แบบทดสอบคำศัพท์ หมวดกีฬา(Choice) 3,287
คำศัพท์ - แบบทดสอบคำศัพท์ หมวดสัตว์ 3,684
คำศัพท์ - แบบทดสอบคำศัพท์ หมวดสัตว์(Choice) 5,252
คำศัพท์ - แบบทดสอบคำศัพท์ หมวดผลไม้ 2,964
คำศัพท์ - แบบทดสอบคำศัพท์ หมวดผลไม้(Choice) 2,965
ตัวอักษรไทย - แบบทดสอบคำที่มักเขียนผิด 2,765
ตัวอักษรไทย - แบบทดสอบเรื่องไตรยางศ์ อักษรสามหมู่ 3,405
ตัวอักษรไทย - แบบทดสอบสำนวนคำพังเพยไทย 3,553
คำราชาศัพท์ - แบบทดสอบคำราชาศัพท์(รวมทุกหมวด) 2,773
คำราชาศัพท์ - แบบทดสอบคำราชาศัพท์(หมวดเครือญาติ) 5,213
คำราชาศัพท์ - แบบทดสอบคำราชาศัพท์(หมวดของใช้) 2,934
คำราชาศัพท์ - แบบทดสอบคำราชาศัพท์(หมวดกริยา) 3,394
คำราชาศัพท์ - แบบทดสอบคำราชาศัพท์(หมวดร่างกาย) 2,785
การแปลงค่า - แบบทดสอบแปลงค่าความยาว เมตร->เซนติเมตร 4,169
การแปลงค่า - แบบทดสอบแปลงค่าความยาว เซนติเมตร->เมตร 3,556
ตัวอักษรไทย - แบบทดสอบตัวอักษรไทย(จากภาพ) 3,575
ตัวอักษรไทย - แบบทดสอบอักษรไทย(จากตัวอักษร) 3,648
คำศัพท์ - แบบทดสอบคำศัพท์ หมวดร่างกาย 4,144
บอกเวลา - แบบทดสอบบอกเวลา am/pm 6,939
บอกเวลา - แบบทดสอบบอกเวลาแบบ 24ชั่วโมง 3,836
บอกเวลา - แบบทดสอบบอกเวลา แบบไทย 4,016
การแปลงค่า - แบบทดสอบแปลงค่าน้ำหนัก กรัม-กิโลกรัม 2,721
การแปลงค่า - แบบทดสอบแปลงค่าน้ำหนัก กิโลกรัม->กรัม 2,983
คำศัพท์ - แบบทดสอบคำศัพท์ หมวดอาชีพ 2,933
คำศัพท์ - แบบทดสอบคำศัพท์ หมวดสี 3,099
การบวก - แบบทดสอบการบวก 1-9 3,653
การบวก - แบบทดสอบการบวก 1-9(Choice) 3,611
การบวก - แบบทดสอบการบวก 10-99(Choice) 3,960
การบวก - แบบทดสอบการบวก 10-99 3,522
การบวก - แบบทดสอบการบวก 100-999 3,960
การบวก - แบบทดสอบการบวก 100-999(Choice) 3,859
การคูณ - แบบทดสอบคูณ 2-999 3,932
การคูณ - แบบทดสอบคูณ 2-999(Choice) 3,734
การคูณ - แบบทดสอบการคูณ 2-99(Choice) 3,807
การคูณ - แบบทดสอบการคูณ 2-99 3,783
การคูณ - แบบทดสอบการคูณ 2-12 3,669
การคูณ - แบบทดสอบการคูณ 2-12(Choice) 3,565
การลบ - แบบทดสอบการลบ 100-999 3,657
การลบ - แบบทดสอบการลบ 100-999(Choice) 3,665
การลบ - แบบทดสอบการลบ 1-99(Choice) 3,662
การลบ - แบบทดสอบการลบ 1-99 3,895