คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้น(ตอบพินอิน)

คำถามข้อที่ 1 (1 คะแนน)
见面
พบเจอ
    

คำถามข้อที่ 2 (1 คะแนน)
正在
กำลัง
    

คำถามข้อที่ 3 (1 คะแนน)
สอง
    

คำถามข้อที่ 4 (1 คะแนน)
ชั้น
    

คำถามข้อที่ 5 (1 คะแนน)
นก
    

คำถามข้อที่ 6 (1 คะแนน)
老师
คุณครู
    

คำถามข้อที่ 7 (1 คะแนน)
白色
สีขาว
    

คำถามข้อที่ 8 (1 คะแนน)
ร้อย
    

คำถามข้อที่ 9 (1 คะแนน)
แม่น้ำ
    

คำถามข้อที่ 10 (1 คะแนน)
弟弟
น้องชาย
    

จำนวนคนดู : 1,507