คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้น(ตอบพินอิน)

คำถามข้อที่ 1 (1 คะแนน)
เก้า
    

คำถามข้อที่ 2 (1 คะแนน)
浅绿色
สีเขียวอ่อน
    

คำถามข้อที่ 3 (1 คะแนน)
气球
ลูกโป่ง
    

คำถามข้อที่ 4 (1 คะแนน)
สีดำ
    

คำถามข้อที่ 5 (1 คะแนน)
โมง
    

คำถามข้อที่ 6 (1 คะแนน)
ใหม่
    

คำถามข้อที่ 7 (1 คะแนน)
หมี
    

คำถามข้อที่ 8 (1 คะแนน)
สถานี
    

คำถามข้อที่ 9 (1 คะแนน)
老师
คุณครู
    

คำถามข้อที่ 10 (1 คะแนน)
มังกร
    

จำนวนคนดู : 1,028