คำศัพท์ภาษาจีนจากภาพ(ตอบพินอิน)

คำถามข้อที่ 1 (1 คะแนน)
老师
คุณครู
    

คำถามข้อที่ 2 (1 คะแนน)

แก่
    

คำถามข้อที่ 3 (1 คะแนน)

กระโดด
    

คำถามข้อที่ 4 (1 คะแนน)

ตึก
    

คำถามข้อที่ 5 (1 คะแนน)

บ้าน
    

คำถามข้อที่ 6 (1 คะแนน)

มาก
    

คำถามข้อที่ 7 (1 คะแนน)

ซื้อ
    

คำถามข้อที่ 8 (1 คะแนน)

ฤดูร้อน
    

คำถามข้อที่ 9 (1 คะแนน)

จริงๆ
    

คำถามข้อที่ 10 (1 คะแนน)

เหนื่อย
    

จำนวนคนดู : 1,509