แบบทดสอบสำนวนคำพังเพยไทย

คำถามข้อที่ 1 (1 คะแนน)
ไม่ควรไปดูถูกคนที่ตกต่ำ ล้มเหลว หรือกำลังลำบากในชีวิต
    

คำถามข้อที่ 2 (1 คะแนน)
ลงทุนลงแรงในการทำสิ่งใดสักอย่าง แต่สุดท้ายก็สูญเปล่า ไม่ได้อะไรกลับคืนมา
    

คำถามข้อที่ 3 (1 คะแนน)
กิริยาที่กระโดดโลดเต้น วางตัวไม่สุภาพเรียบร้อย
    

คำถามข้อที่ 4 (1 คะแนน)
การยอมลงทุนเป็นจำนวนมาก เพื่อทำสิ่งเล็กๆ แต่สุดท้ายก็ได้ไม่คุ้มทุน
    

คำถามข้อที่ 5 (1 คะแนน)
มีปัญหามากมาย จนไม่รู้จะคิดหาทางออก หรือหาทางแก้ไขอย่างไร
    

คำถามข้อที่ 6 (1 คะแนน)
การทำหรือคาดหวังอะไรสองอย่างพร้อมๆ กัน โดยไม่คำนึงถึงความสามารถของตนเอง
    

คำถามข้อที่ 7 (1 คะแนน)
การพูดจาหว่านล้อมให้ยืดยาว ก่อนจะบอกจุดประสงค์บางอย่างที่ต้องการ
    

คำถามข้อที่ 8 (1 คะแนน)
ไม่ช่วยคนอื่นทำงานแล้ว ยังจะขัดขวางการทำงานอีก
    

คำถามข้อที่ 9 (1 คะแนน)
การค้นหาอะไรบางอย่าง หรือทำสิ่งที่ยากมากๆ เปรียบเสมือนการงมหาเข็มสักเล่มในมหาสมุทร
    

คำถามข้อที่ 10 (1 คะแนน)
การพูดพล่อยๆ ไปเรื่อยโดยไม่ยั้งคิด สุดท้ายตนเองก็ได้รับอันตรายจากคำพูดนั้น
    

จำนวนคนดู : 3,989