แบบทดสอบ Freemarker Template

คำถามข้อที่ 1 (1 คะแนน)
ในการประมวลผล template, คลาสใดใน Java ที่ถูกใช้บ่อยเพื่อใช้งานกับ Freemarker?
    

คำถามข้อที่ 2 (1 คะแนน)
การอ้างอิงตัวแปรทำได้โดยใช้เครื่องหมายใด?
    

คำถามข้อที่ 3 (1 คะแนน)
ฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการแปลงเป็น string คืออะไร?
    

คำถามข้อที่ 4 (1 คะแนน)
สำหรับการวนซ้ำใน list ชื่อ `items`, directive ไหนที่ถูกต้อง?**
    

คำถามข้อที่ 5 (1 คะแนน)
ในการเริ่มต้นการใช้งาน Freemarker, ขั้นตอนแรกที่ควรทำคือ?**
    

คำถามข้อที่ 6 (1 คะแนน)
ใน Freemarker, ตัวแปรสามารถประกาศได้โดยใช้สัญลักษณ์ใด?**
    

คำถามข้อที่ 7 (1 คะแนน)
เมื่อต้องการสร้าง nested template ใน Freemarker, directive ใดที่สามารถใช้เพื่อนำเข้า template อื่น?
    

คำถามข้อที่ 8 (1 คะแนน)
วิธีใดที่ใช้สำหรับการแสดงตัวแปร?
    

คำถามข้อที่ 9 (1 คะแนน)
ในการสร้าง custom directive, คลาสไหนใน Java ที่ควรถูก implement?**
    

คำถามข้อที่ 10 (1 คะแนน)
วิธีการเขียน loop เพื่อวนซ้ำผ่านรายการของข้อมูลคืออะไร?
    

จำนวนคนดู : 2,536
โปรแกรมอื่นๆ
แบบทดสอบ Freemarker Template