ประกันมะเร็งเฉพาะผู้หญิง

ประกันมะเร็งเฉพาะผู้หญิงโดยเฉพาะ Lady We Care

เจอ จ่ายทันที รู้ใจ ประกันภัย

*********

ให้ติดต่อกลับ reply/comment ใต้ Post ได้เลย

ส่ง inbox สอบถาม

Facebook : https://m.me/worryfreeproject

ติดต่อทาง LINE : http://line.me/ti/p/~mrworryfree

โทรศัพท์ : 061-6538066

*********

เป็นการสร้างหลักประกันชีวิตพร้อมความคุ้มครองโรคมะเร็งสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการเสียชีวิตทุกกรณี และมี

ความคุ้มครองเพิ่มหากเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ รวมถึงโรคมะเร็งผิวหนัง ทั้งนี้ สำหรับกรณีโรคมะเร็งเต้านม จะได้รับ

เงินทดแทนเพิ่มขึ้นอีก

ทำได้ถึงอายุ 55 ปี

ตัวอย่างเบี้ย (ขึ้นอยู่กับวงเงินคุ้มครองตั้งแต่ 100,000 - 500,000 บาท)

หญิง อายุ 30 ปี ตั้งแต่ 582 - 2,912 บาท/ปี

หญิง อายุ 40 ปี ตั้งแต่ 947 - 4,738 บาท/ปี

หญิง อายุ 50 ปี ตั้งแต่ 1,747 - 8,737 บาท/ปี

หญิง อายุ 55 ปี ตั้งแต่ 2,131 - 10,658 บาท/ปี

จำนวนคนดู : 2,507 วันที่สร้าง : 21/04/2021