ประกันชีวิตหรือ พินัยกรรม

กรมธรรม์ประกันชีวิต คือ พินัยกรรม...ที่ทุกคนก็สร้างได้

คนส่วนใหญ่เชื่อว่า พินัยกรรม…. เป็นสิ่งที่คนรวยทำ แต่แท้จริงพินัยกรรม คือความความปรารถนาสำคัญ คำสั่งเสีย สำหรับคนตาย ความปรารถนาที่อยากจะทำ อยากจะเตรียมการให้คนข้างหลัง

แต่แท้จริงแล้ว ไม่ว่าคุณจะมีสินทรัพย์มากน้อยเพียงใด ทุกคนล้วนมีความปรารถนาก่อนตาย จะมากหรือน้อยต่างกันไปแต่ละคน

มาสร้างพินัยกรรมเงินล้านกันน่ะคะ รู้ใจ ประกันภัย

#มรดก #พินัยกรรม #ความรัก #ประกันชีวิต #กรมธรรม์

 

จำนวนคนดู : 2,357 วันที่สร้าง : 21/04/2021