ฝึก "เขียนโปรแกรม" แล้วได้อะไร

การฝึก "เขียนโปรแกรม" ได้อะไร

     ขอเล่าประสบการณ์ จากที่ผมเริ่มแตะคอมพิวเตอร์ตั้งแต่รุ่น 486, Windows3.11 เริ่มได้เรียนเขียนโปรแกรมมาตั้งแต่เมื่อประมาณร่วม 20 ปีที่แล้ว ทำให้สิ่งที่ได้จากการ "เขียนโปรแกรม" ได้ช่วยเสริมทักษะหลายๆ อย่าง ซึ่งหลายๆ วิชาชีพก็อาจจะมี หรืออาจจะมองข้ามกับบางอย่างไปบ้าง แต่สำหรับการทำงานกับคอมพิวเตอร์มันมองข้ามบางอย่างไม่ได้ เหมือนกับการทำงานกับกระดาษ หรือเอกสาร ทำให้เห็นถึงข้อดีมากมายที่ได้จากการเขียนโปรแกรม ดังนี้

 

1.คิดอย่างมีหลักการและเหตุผลอย่างเป็นระบบ

     โดยก่อนที่จะทำการเริ่มเขียนโปรแกรม เราจะต้องมีการวางแผนและคิดอย่างเป็นหลักการ ทั้งออกแบบ flow chart, data flow, user interface ฯลฯ เพื่อมองภาพรวม หรือกระบวนการในการทำงานในแต่ละส่วนอย่างเป็นหลักการ เพราะถ้าเราขาดการวางแผนอย่างเป็นหลักการไปแล้ว และเริ่มเขียนโปรแกรมไปเลย ผมไม่อยากนึกสภาพของการแก้บั๊ก แก้ flow งานใหม่ แก้โครงสร้างทั้งระบบใหม่ จนสุดท้ายมันก็จะเกิดการผิดพลาดจนเกินการแก้ไขในระบบนั้นๆ จนถึงขั้น เก็บระบบไปกองข้างหลังและสร้างระบบใหม่

 

2.โปรแกรมทุกบรรทัดล้วนมีเหตุผล

     ในการเขียนโปรแกรมทุกๆ บรรทัดนั้นล้วนมีเหตุผลในการเขียนลงไป ซึ่งถ้าเราหาเหตุผลในบรรทัดนั้นไม่เจอ บรรทัดนั้นๆ อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นกับระบบนั้น หรือเป็นสิ่งที่ไม่ได้ใช้ ไม่ได้เกิดประโยชน์กับระบบนั้นเลยก็ได้

 

3.ใฝ่หาความรู้ใหม่ตลอดเวลา

     ด้วยเทคโนโลยี เทคนิคใหม่ๆ เวอร์ชั่นใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงไปทุกวันอย่างรวดเร็ว ซึ่งการศึกษาหาเพิ่มเติมเรื่อยๆ เราอาจจะเจอกับวิธีการหรือเทคนิคหรือตัวช่วยที่เราอาจจะคิดไม่ถึง หรือไม่สามารถคิดเองได้ในขณะนั้น 

 

4.ตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด

     ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมีการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นรูปแบบที่ตายตัว ซึ่งเราพลาดเพียงตัวอักษรเพียงตัวเดียวที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ หรือเพียงผิดเงื่อนไข หรือเครื่องหมายๆเดียว อาจจะทำให้ระบบเกิดการผิดพลาดทั้งระบบได้ ทั้ง error ก็ดี การเกิด infinity loop ก็ดี หรือการ delete all แบบไม่มีเงื่อนไข และไม่ได้ตั้งใจก็ดี นั่นเป็นสิ่งที่ควรจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดทุกตัวอักษร ทุกขั้นตอนให้ดี

 

5. ช่วยควบคุมอารมณ์ และสติ

การทำงานทุกอย่างล้วนต้องมีปัญหา การตั้งสติ และใจเย็น ๆ มองให้รอบ ปัญหาทุกอย่างก็จะแก้ปัญหาได้

ในบางครั้ง error มาเป็นสัปดาห์ เพราะเส้นผมบังภูเขา อาจจะแก้ปัญหาได้ด้วยสติเพียงแค่นั้นเอง

 

6. ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์

การเขียนโปรแกรมไม่ได้มีเพียงตรรกะ และหลักการเท่านั้น แต่สิ่งที่จำเป็นต้องมีคือ "จินตนาการ" สิ่งที่อยู่บนหน้าจอนั้น เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้มากมาย อยากจะให้ผู้ใช้งานใช้ยาก หรือง่าย หรือสะดวกแบบไหน ขึ้นอยู่กับจินตนาการ

 

7.ช่วยให้ต้องรู้ให้รอบ รู้ให้ถึงอนาคต ไม่มากก็น้อย

หลายครั้งที่ได้รับ requirement จากลูกค้า พบว่า "ลูกค้ายังไม่เห็น requirement ที่สิ้นสุดของตัวเอง" ทำให้การได้รับ requirement มาเพียงครั้งเดียว และทางผู้พัฒนาระบบไม่ได้มองไปยังอนาคตข้างหน้า อาจจะทำให้พบกับทางตันใน requirement ใกล้ๆ แค่นั้น และพัฒนาต่อไปยัง phase ต่อไปอย่างยากลำบาก หรืออาจจะไปต่อไม่ได้

อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ถ้าเราขาดเทคนิค ความรู้ หลายๆ อย่าง ก็จะทำให้เรามองอนาคตต่อไม่ได้ และพบทางตันในระบบนั้นๆ ในที่สุด

 

แต่จะด้วยเหตุผลหรืออะไร ขอให้ "เขียนโปรแกรม" อย่างมีความสุขนะครับ ^_^

จำนวนคนดู : 1,486 วันที่สร้าง : 18/04/2021