ความแตกต่าง Expiry Date กับ Best Before

Expiry Date กับ Best Before

ปกติเราได้เจอวันหมดอายุตรงสลากสิค้าของกินทุกชนิด แต่ได้สังเกตุไหมว่า จะมีคำว่า Expiry Date (EXP)  กับ Best Before (BBF) ซึ่งบางคนอาจจะดูว่ามันก็คงเป็นวันหมดอายุเหมือนกันล่ะมั้ง ซึ่งจริงๆ แล้วมันต่างๆกัน

Expiry Date (วันหมดอายุ)

คือเป็นวันที่ถูกกำหนดแล้วว่า ถ้าเกินจากวันที่กำหนดเอาไว้จากวันหมดอายุนั้น "ไม่ควรบริโภค" แล้ว เพราะอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย หรือสิ่งที่ใช้ได้

 

Best Before

คือช่วงเวลาที่ใช้แล้วคุณภาพยังคงเหมือนเดิม แต่ถ้าเกินจากที่วัน best before ไปแล้ว จะต้องตรวจดูว่า คุณภาพ รูปร่าง หรือต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปบ้างหรือไม่ ซึ่งอาจจะใช้บริโภคได้หลังจากวันที่ระบุนั้น ๆ

 

เพราะฉะนั้น ถ้าเราเห็นเกิน Best Before มาไม่กี่วัน เราก็ดูจากสภาพต่างๆ และก็ยังบริโภคต่อได้นะครับ

แต่ถ้าเกิดเห็นวันที่เกินจาก Expiry Date ไปแล้ว แนะนำว่า ทิ้งๆ ไปดีกว่าครับ

จำนวนคนดู : 2,967 วันที่สร้าง : 27/04/2021